En klient får en posturologisk kontrol af kroppens skævheder hos Aku-Fysio Klinik

Hvorfor står vi skævt?

Hvad styrer at kroppens afslappet udgangsstilling bliver skæv,…