En klient får en posturologisk kontrol af kroppens skævheder hos Aku-Fysio Klinik

Hvorfor står vi skævt?

Hvad styrer at kroppens afslappet udgangsstilling bliver skæv, – altså at “teltpælene” står skævt, fordi bardun ikke spænder ens, – mere korrekt sagt; skelettet står skævt, fordi musklerne spænder asymmetrisk. Disse er afhængig af den måde vi sanser “rummet” på, altså en dysfunktion på vores sansesystem.

Det kan eksempelvis være øjnene (forstyrret samsyn, skelen eller glidende overgang i brillen). Eller; ofte ses kæbespænding, som kan være en konsekvens af tandstilling, tandregulering, nakke/hovedtraumer eller noget psykisk. Eller det kan være fordi vores fod mistolker underlaget pga evt platfod; tit en konsekvens af at vi har sat fodens naturlige svangaktivitet ud af spil, med fodtøj der har svangstøtte (eksempelvis Birkenstock, antipronationssko), men fodens fejlstilling kan også være en konsekvens af en kæbespænding eller et øjeproblem. Vi bevarer bedst fodens naturlige funktion ved, at gå i flade sko, hvis man vel og mærke ikke allerede har en fejlstilling.

Jeg prøver at udpensle det lidt mere: Vi har to slags muskler; ”de fasiske muskler” dem vi bevidst styrer når vi f.eks. tænker ”ret ryggen”, dem vi træner i træningscentret og til pilates!

Så har vi de ”toniske muskler” ; de muskler, hvor spændingen reguleres via centralnervesystemet, helt uden vores bevidste kontrol . Der spiller øjenmuskulatur, kæbe/bidfunktionen og fodens stilling en stor rolle.

Alle sensoriske input danner et billede i hjernen, som igen sender besked til de toniske muskler, om hvordan spændingen i kroppen skal være. Hvis der er en ubalance i dette fintfølende system, ser man en skævhed i kropsholdningen.

Det er faktisk halvdelen af os, som har en udgangsstilling, der er skæv. Hermed ikke sagt, at vi har ondt i muskler og led, men vi vil være mer disponeret for overbelastning.

Med posturologi fjerner man årsag til uhensigtsmæssig muskelspænding, ved at regulere de toniske muskler i styringssystemet . Metoden er fransk øreakupunktur, posturologiske såler og nordpolsmagneter. Hermed mindsker man risiko for tilbagevendende smerter. I behandlingsseancen, korrigerer man holdning og man smerte-behandler. I de fleste tilfælde er der en markant ændring i smertebilledet allerede første gang.